Bộ Thương mại: Điều tra, nghiên cứu các chính sách và biện pháp ổn định tăng trưởng ngoại thương | Bộ Thương mại | Ngoại thương | Tăng trưởng ổn định

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 20:10:14
腾讯买入蔚来168万股美国存托股,持股比例增至15.1%|||||||

IT之家6月20日动静 好国证券买卖委员会19日表露,腾讯经由过程齐资子公司黄河投资无限公司购进蔚去汽车168万股好国存托股(ADS),相称于168万股A类通俗股,耗资1000万美圆。

IT之家领会到,蔚去此前颁布发表完成删收7200万股ADS,每股ADS代表公司的一股A类通俗股,刊行价钱为5.95美圆。彼时,蔚去暗示现有股东腾讯有爱好认购本次刊行中代价没有超越1000万美圆ADS。

删持后,停止6月10日,腾讯持有蔚去约1.59亿股通俗股,持股占比15.1%。

image.png

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa